Concurrent I/O without threads
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Justin R. Cutler 4384df95d3 Fixing uninitialized coroutine status 4 lat temu
src Fixing uninitialized coroutine status 4 lat temu
test Adding coroutine_defer() (with test) 4 lat temu
threadless Adding coroutine_defer() (with test) 4 lat temu
CMakeLists.txt Add binary heap implementation and test 4 lat temu
LICENSE Create LICENSE 4 lat temu
README.md Update README.md 4 lat temu
config.h.in Add optional mmap(3) allocator 4 lat temu

README.md

threadless.io

Concurrent I/O without threads

threadless.io will present multiple mechanisms to perform I/O operations concurrently without threads. Eventually, this will include the following:

  • Event loops
  • select
  • epoll
  • kqueue
  • Asynchronous callback-based I/O
  • Psuedo-blocking I/O with coroutines